Välkommen
Scantyre är ett företag som vänder sig till dig som är däckleverantör.
Scantyre har en industriell produktion inom dubbning och montering. Det medför att vi har snabb process med hög flexibilitet. Ytterligare fördelar är att vi genomför automatisering för stor förmåga till anpassning och flödesoptimering.

Scantyre har också möjlighet att erbjuda lagerhantering och transportservice. Genom att se helheten i tjänsterna som företaget erbjuder vill vi bli din kompletta samarbetspartner.

Jonny Carlsson som är grundare och VD för företaget sammanfattar hur Scantyre ser på sitt erbjudande till kunderna:

- Vi kan ta ansvar för hela kedjan - från det att containern kommer till hamnen fram till leveransen ut till slutkund. Det möjliggörs genom att vi satsar på produktion i industriell skala. Genom att automatisera får vi hög kapacitet och kan hantera stora mängder på kort tid, med en hög och jämn kvalitet.
Tjänster
dubbning
Det unika med Scantyre är att vi kan erbjuda stor industriell kapacitet - upp till 36 000 däck per vecka. Vi dubbar i en automatiserad process som ger stor flexibilitet och hög kvalitet.
läs mer...
montering
Under 2008 har Scantyre investerat i ny utrustning för montering. Genom denna investering säkerställer vi både kvalitet och kvantitet. Under de närmaste åren kommer ytterligare investeringar göras i syfte att skapa en komplett OE-line.
läs mer...
lagerhantering
I framtiden vill Scantyre kunna erbjuda ett helhetskoncept med lagerhantering som en del av helheten. Även inom detta område genom en automatiserad lösning med inriktning på snabba effektiva flöden och korta ledtider.
läs mer...
transportservice
Scantyre vill verka för att hitta effektiva transportlösningar tillsammans med våra kunder. Genom att arbeta tillsammans med flera kunder ser vi stora miljövinster och effektivisering inom transport genom samlastning och samtransporter.
läs mer...

Nyheter
Här hittar du aktuella nyheter.
För närvarande finns inga nyheter.